Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim tel. 33-84-22-124 fax: 338422124 e-mail: sekretariat@sp4oswiecim.pl

bip small


dolacz-do-nas-na-facebooku
fakty4-na-facebooku

sti lewy baner

Konkurs "Zabytki Oświęcimia"
19-05-2014

REGULAMIN KONKURSU PAINT Zabytki Oświęcimia

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI naszej szkoły.
Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:
1/ kl. I-II
2/ kl. III-IV
3/ kl. V-VI

2. Termin składania prac do 5 czerwca 2014 r. w świetlicy lub bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród - czerwiec 2014r. Nagrody - I, II, III miejsce, wyróżnienia.

3. Tematyka prac: Zabytki Oświęcimia.
4. Dostarczone prace powinny być wykonane samodzielnie, wg własnej inwencji twórczej, za pomocą edytora Paint. Nie wolno używać gotowych elementów (ClipArt, obrazów skanowanych itp.), rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!
5. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Do każdej pracy należy dołączyć deklarację ze zgodą na publikację pracy na stronie internetowej szkoły (dostępne w świetlicy i bibliotece).
6. Prace można dostarczyć na płycie CD lub dyskietce (podając na etykiecie nazwisko i imię oraz klasę) lub przesłać pocztą z potwierdzeniem odbioru na adres świetlicy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. umieszczając na folderze nazwisko i imię oraz klasę autora pracy.
7. Dostarczonych prac nie zwracamy. Nagrodzone prace zostaną wystawione w placówce oraz na stronie internetowej szkoły za zgodą autora i jego rodziców/opiekunów.

Deklaracja do konkursu Paint pt Zabytki Oświęcimia

Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka

……………………………………..........................

                                             Nazwisko i imię

oraz jego danych osobowych (nazwisko i imię oraz klasa) na stronie internetowej szkoły.

               ……………………………………………….

                                                   data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim
tel. 33-84-22-124 fax: 338422124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.