Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim tel. 33-84-22-124 fax: 338422124 e-mail: sekretariat@sp4oswiecim.pl

bip small


dolacz-do-nas-na-facebooku
fakty4-na-facebooku

sti lewy baner

Zrealizowane projekty
29-11-2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

rok szkolny 2016/2017

 

 

klasa 1a  1a projekt2016  Klasa 1 a uczestniczyła w projekcie czytelniczym pn. „1a o zwierzęta dba!”. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zbiórce żywności i artykułów dla schroniska. Dowiedzieli się także, które ptaki zimują w Polsce i jak ważne jest dokarmianie zwierząt zimą. Wspólnie wykonali karmnik. Ponadto na podstawie opowiadania Joanny Jagiełło pt. „ Urodzinek” każdy uczeń wykonał ilustrację do wybranego fragmentu tekstu. Wszystkie prace stworzyły przepiękną kliszę obrazującą treść opowiadania. Uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest codzienna opieka nad zwierzętami, a także mieli możliwość niesienia bezinteresownej pomocy.
   
klasa 1b  1b projekt Biorąc udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Klasa I b przygotowała projekt „W krainie bajek i baśni”. W trakcie projektu mogliśmy uczestniczyć w lekcji bibliotecznej o tej tematyce. Po zapoznaniu się z niektórymi baśniami wcieliliśmy się w role wybranych bohaterów, do czego wykorzystaliśmy przygotowane lalki z drewnianych łyżek. Na koniec przygotowaliśmy ilustrację z naszych ulubionych bajek i baśni, które utworzyły księgę. Wszystkie zadania uczniowie wykonywali starannie i zaangażowaniem. Dzięki baśniom zapoznali się z celami, do których dąży człowiek, nauczyli się wzorów zachowań i norm moralnych, które są oczekiwane i nagradzane. Baśnie pokazały uczniom, że nie należy osądzać nikogo po wyglądzie, nie wyśmiewać się czy dokuczać. Należy słuchać się dorosłych i nie kłamać. Być dobrym dla innych ludzi i nie przechodzić obojętnie obok cudzego nieszczęścia. Poprzez pryzmat bajek mogli poznać świat. Najważniejsze, że wszystko przebiegało przy dobrej współpracy w grupie, w radości i zabawie.
 
klasa 2a 2aprojekt2016  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa 2a realizowała projekt „Książka moim przyjacielem – klasa IIa poleca przeczytać”.Zadaniem uczniów było zaproponowanie innym dzieciom swoich ulubionych książek. Trzeba było samodzielnie je przeczytać, krótko opowiedzieć treść i narysować obrazek. Projekt realizowany był w październiku i listopadzie 2016r. 
   
klasa 2b  2bprojekt Klasa IIb uczestniczyła w projekcie edukacyjnym "Moje hobby".Uczniowie przygotowali prezentację dotyczącą własnych zainteresowań, udzielali wywiadów na tematy, które ich ciekawiły. Wzbogacili swoją wiedzę korzystając ze zbiorów biblioteki szkolnej. Dobrali się w grupy zgodne z ich zainteresowaniami i przygotowali plakaty tematyczne: "Lubimy tańczyć i malować" ,"Gramy w piłkę nożną" ,"Moje hobby - Lego Word" ,"Nasze domowe zwierzęta". Zaprezentowali je kolegom, rodzicom oraz nauczycielom na gazetce szkolnej. Udział w projekcie pozwolił na świadomy rozwój własnych zainteresowań.
 
klasa 2c  2cprojekt „Jaki to grzyb”, czyli grzybobranie z Małą księgą grzybów klasy 2c.W ramach projektu edukacyjnego klasa 2 c wykonała Małą księgę grzybów zawierającą ilustracje i opisy poznanych grzybów jadalnych i trujących oraz wzięła udział w zorganizowanym przez wychowawcę grzybobraniu. Inspiracją do stworzenia przewodnika o grzybach były altasy grzybów i książki przyrodnicze, które uczniowie znaleźli w księgozbiorach szkolnej biblioteki.Uczniowie z pomocą nauczyciela opracowali krótką charakterystykę wybranych grzybów, samodzielnie napisali tekst i wykonali ilustracje oraz dopasowali zdjęcia do wskazanych grzybów jadalnych i trujących. Zdobytą wiedzę wykorzystali podczas zbierania modeli grzybów na szkolnym trawniku.Dzięki udziałowi w projekcie dzieci miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat grzybów i sposobu ich bezpiecznego zbierania. Nauczyli się wyszukiwać w atlasie grzyby i informacje na ich temat. Projekt wpłynął również na kształtowanie odpowiedzialności za naturalne środowisko.
 
klasa 2d 2d  W ramach projektu czytelniczego klasa 2d uczestniczyła w trzech lekcjach pt. „ Mądra głowa zna przysłowia”. Podczas zajęć dzieci zapoznały się ze znaczeniem słowa „przysłowie”, przypomniały sobie używane przysłowia oraz poznały nowe. Podczas lekcji uczestniczyły w zadaniach, które miały na celu przybliżyć im znaczenie przysłów w życiu codziennym oraz umiejętność posługiwania się nimi. W ramach projektu dzieci stworzyły piękne ilustracje obrazujące polskie przysłowia. Prace uczniów stworzyły jedną wielką kliszę zatytułowana „Mądra głowa zna przysłowia.” 
 
klasa 3a  3aprojekt  Klasa 3a wzięła udział w projekcie czytelniczym. Klasa odwiedziła bibliotekę szkolną i wybrała kilka książek, które ich najbardziej zainteresowały. Uczniowie dobrali się w grupy i wykonali plakaty o swoich zainteresowaniach. Skorzystali z takich książek, jak: „Nela i zwierzęta”, „Nela-mała reporterka”, „Zwierzęta”, „Auta” i „Kosmos”. Plakaty miały na celu zachęcenie innych dzieci do przeczytania tych książek. Współpraca uczniów w trakcie pracy nad projektem była bardzo dobra. Dzieci podzieliły się zadaniami, a potem wykonały ciekawe plakaty.
    
klasa 3b  3bprojekt W ramach Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa, którego priorytetem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, klasa 3b wzięła udział w projekcie edukacyjnym pod tytułem ,,Poznajemy kontynenty z Nelą – Małą Reporterką ". Po przeczytaniu serii książek o podróżach Neli, uczniowie zostali podzieleni na grupy trzyosobowe. Każda grupa wylosowała kontynent, który miała opracować. Praca miała polegać na wykonaniu plakatów wszystkich siedmiu kontynentów. Przez dwa tygodnie uczniowie zbierali materiały, ciekawostki, zdjęcia i informacje o danym kontynencie z różnych źródeł. Następnie podczas zajęć uczniowie wykonywali plakaty, umieszczając na nich zgromadzone ciekawostki. Z dużym zaangażowaniem i wielkimi emocjami pracowali w grupach. Każda grupa zajmowała się innym kontynentem. Następnie plakaty zostały umieszczone na gazetce w klasie i zaprezentowane wszystkim zwiedzającym wystawę . 
   
klasa 3c  3cprojekt     Uczniowie klasy IIIc w ramach projektu czytelniczego postanowili przygotować plakaty związane z Azją. Uczniowie podzielili się na cztery grupy, z których każda zajęła się odrębnym tematem. Grupa I - kraje Azji, grupa II – rzeki, góry i jeziora, grupa III – zwierzęta oraz rośliny, natomiast grupa IV – przygotowała ciekawostki związane z Azją. Prace nad projektem zaczęliśmy od przeczytania fragmentów książki o przygodach Neli. Uczniowie prezentowali również książki związane z kulturą Dalekiego Wschodu np. „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”, „Księgę dżungli”, „Przygody Sindbada Żeglarza”. Dzieci korzystały także z informacji, jakie można było odszukać na stronach internetowych. Uczniowie wybrali do swoich prezentacji istotne informacje, które dotyczyły wybranego zagadnienia. Tekst urozmaicili ciekawie dobranymi zdjęciami. Dzięki pracy w grupach, a następnie przedstawieniu zebranych informacji uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale również nabyli takie umiejętności jak: odszukiwanie na mapie państw, gór, rzek i jezior. Utrwalili wiadomości: pisownię nazw geograficznych wielką literą. Wzbogacili swoje wiadomości o dodatkowe informacje związane ze zwierzętami i roślinami charakterystycznymi dla kontynentu azjatyckiego. Poprzez realizację projektu doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania i dobierania treści związanych z danym zagadnieniem.
   
klasa 3d
 projekt3d2016   Klasa 3d brała udział w projekcie edukacyjnym pod tytułem ,,Z Nelą przez kontynenty świata ". Po przeczytaniu serii książek o podróżach Neli wykonaliśmy plakaty siedmiu kontynentów. Umieściliśmy na nich różne ciekawostki. Z zaangażowaniem pracowaliśmy w grupach. Każda grupa zajmowała się innym kontynentem. Następnie przedstawiliśmy nasze prace całej klasie i zorganizowaliśmy ich wystawę, którą mogli podziwiać uczniowie z innych klas oraz nasi rodzice. 
    
klasa 3e  3eprojekt  Klasa 3e wzięła udział w projekcie z zakresu edukacji czytelniczej. Głównym celem było zaangażowanie samych uczniów do popularyzowania czytelnictwa wśród swoich kolegów i zachęcenie ich do czytania nie z obowiązku, ale dla przyjemności. Uczniowie po przeczytaniu serii książek o podróżach Neli przygotowali ilustracje oraz opisy, ciekawostki o zwierzętach, jakie mała reporterka spotkała w swoich ciekawych podróżach. Podczas zajęć utworzyli książkę, w której zawarte są ilustracje i opisy zwierząt wybranych przez siebie. Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, które przygotowały plakaty przedstawiające zwierzęta. Praca w każdej grupie przebiegała efektywnie. Atmosfera była swobodna, dzieci były zaangażowane. "Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne:
po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki,
bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki."
   
klasa 4a  4aprojekt  Uczniowie klasy IV a w klasach I – III podczas przerw grali w grę „Lotto ortografia”. Postanowiliśmy to wykorzystać, realizując projekt czytelniczy i napisać bajki ortograficzne. Uczniowie podzielili się na 5 grup, każdy wylosował trzy kartoniki z wyrazami o trudnej pisowni. Grupa przygotowała jeden swobodny tekst oraz ilustracje do niego. Podczas lekcji wychowawczej prezentowaliśmy teksty na forum klasy. Okazało się, że powstały trzy długie opowieści: dalszy ciąg przygód Harrego Potera oraz teksty o przygodach grupy przyjaciół. Teksty zostały wykonane w technice komputerowej i złożone w książeczki. Powstały też krótkie bajki ortograficzne. Okazało się, że wyglądające na trudne z początku zadanie wcale nie sprawiło uczniom tak wiele trudności. Wielka natomiast była radość z prezentacji własnych dokonań.
 
klasa 4b  4bprojekt Projekt edukacyjny klasy 4b polegał na wykonaniu obrazkowego słownika
angielsko-polskiego. Każdy uczeń wylosowal jedną literę i na podstawie
słownika wypożyczonego ze szkolnej biblioteki wykonał stronę do słownika. Okładka oraz część liter zostały wykonane przez grupy uczniów. Słownik zostanie zaprezentowany pozostałym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom na gazetce szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym słownikiem.
   
klasa 4c  4cprojekt Uczniowie klasy 4c, zainspirowani lekturą „Akademii pana Kleksa”, podczas trzech godzin języka polskiego przenieśli się na ul. Czekoladową i wzięli udział w lekcjach: kleksografii, przędzenia liter i geografii. Udowodnili tym, że w „czytaniu książek” można też aktywnie uczestniczyć. Przy okazji dowiedzieli się, jak może wyglądać szkoła marzeń i w jaki sposób uczą się bohaterowie książek. Prace nad projektem edukacyjnym pt. „Lekcje inspirowane książką” realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wymagały od nich również ustalenia zasad współpracy, a także poznania sztuki kompromisu oraz nabycia umiejętności dokonywania trudnych wyborów.
 
klasa 5a projekt5a2016  Korzystając ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz innych dostępnych źródeł informacji uczniowie klasy 5a przygotowali projekt edukacyjny pt. „Zaczarowany świat bajek w oczach uczniów 5a”. Uczniowie pracowali            w grupach. Podczas lekcji dokonywali interpretacji każdego utworu i wyszukiwali w nich cechy bajki, a poszczególni uczniowie wykonali ilustracje do wybranych fragmentów poznanych bajek. Efekty ich pracy zostały zaprezentowane na lekcjach języka polskiego oraz w prezentacji będącej podsumowaniem ich pracy.

 klasa 5b

 bitwa 5c  

W celu zachęcenia uczniów naszej szkoły do czytania książek, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, klasa 5b zrealizowała projekt edukacyjny pt. „Tchnąć życie w książkę, czyli być jak chłopcy z Placu Broni”. Na podstawie książki Ferenca Molnara uczniowie klasy 5b przygotowali inscenizację bitwy chłopców z Placu Broni. W tym celu:  wybrali fragment książki opisujący bitwę,  napisali do niej scenariusz (dialogi i didaskalia), przygotowali scenografię (rekwizyty i dekorację), przydzielili role, przeprowadzili próby, zaprosili na przedstawienie innych uczniów. W ten sposób starali się przekonać swoich rówieśników, że książki nie tylko uczą, ale przede wszystkim stwarzają okazję do świetnej zabawy.

 

 

klasa 5c

 5c projekt2016 czaren Z bohaterami książki „ Czarne stopy” uczniowie klasy 5c „wybrali się” na obóz harcerski w góry Świętokrzyskie. Dowiedzieli się wielu cennych informacji o historii harcerstwa i skautingu. Poznali również pięć zastępów harcerskich i wykonali albumy każdego z nich. Klasa podzielona na grupy opracowała informacje dotyczące danego zastępu. Uczniowie przygotowali hymn zastępu, jego herb, zawołanie, plan obozu oraz grę planszową. Współpraca w grupach zaowocowała przygotowaniem ciekawych pozycji albumowych. Wystawa prac została umieszczona na holu szkolnym, tak, by wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli je zobaczyć.

 

 
klasa 6a  6aprojekt Spośród wielu tematów w projekcie bibliotecznym klasa VI integracyjna zdecydowała się na realizację tematyki związanej z tolerancją dla osób niepełnosprawnych.Swojej pracy uczniowie nadali tytuł "Inni są wśród nas..."Na lekcjach z wychowawcą  uczniowie czytali na głos teksty: o głuchoniemym chłopcu ( "Odmieniec" Mariana Orłonia),  dziewczynce na wózku inwalidzkim ("Dziewczynka spoza szyby" Jadwigi Ruth-Charlewskiej), o dzieciach- uchodźcach z innych krajów ("Zaczarowana  kaseta video" Gerlinde Ortner).Następnie wspólnie omawiali teksty i wypowiadali się indywidualnie o bohaterach. Próbowali postawić się w podobnych sytuacjach i zastanawiali się, jak oni mogliby się zachować.Kolejnym etapem było narysowanie ilustracji do dwóch wybranych tekstów. Najciekawsze prace zostały zamieszczone na dużym formacie w formie plakatu. Następnie powiesiliśmy go w głównym holu szkoły, by naszą pracę mogli oglądać uczniowie z innych klas a także rodzice.Nagraliśmy tez krótki film dla Faktów 4, w którym opowiadamy o naszej pracy w zespole. To były ciekawe i bardzo pouczające lekcje tolerancji dla innych.
   

klasa 6b

6b  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy 6b przygotowali projekt edukacyjny w formie gry planszowej „Pigułka wiedzy”. Korzystając ze znalezionych w bibliotece szkolnej pozycji książkowych, wspólnie wybrali następujące tematy: literatura, sport, przyroda i moda. Potem stworzyli do każdego z nich pytania quizowe, opracowali zasady gry, a następnie umieścili je na wykonanej przez siebie grze planszowej. Podczas dużych przerw, wraz z uczniami innych klas szóstych, uczestniczyli w grze i nadzorowali jej przebieg. Celem tego projektu było rozpowszechnianie zdobytej w bibliotece wiedzy oraz zachęcenie uczniów innych klas do samodzielnego przeczytania polecanych książek.

 

 

klasa

6c

 projekt6c2016     W ramach projektu edukacyjnego klasa VIc przygotowała Lapbooki. Po zapoznaniu się z literaturą   w szkolnej bibliotece, wspólnie wybraliśmy cztery tematy, które były zgodne z naszymi zainteresowaniami. Podzieliliśmy się na cztery grupy. Chłopcy wybrali koszykówkę i piłkę nożną, a dziewczyny zwierzęta australijskie i zwierzęta domowe. W czasie pracy poznawaliśmy swoje zainteresowania, wzbogacaliśmy wiedzę i dobrze się bawiliśmy. Efekty naszej pracy można zobaczyć na wystawie szkolnej.

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim
tel. 33-84-22-124 fax: 338422124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.