Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim tel. 33-84-22-124 fax: 338422124 e-mail: sekretariat@sp4oswiecim.pl

bip small


dolacz-do-nas-na-facebooku
fakty4-na-facebooku

sti lewy baner

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - wniosek/skarga
14-10-2019

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim, tel./fax: 33 842 21 24, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., REGON: 070431866, NIP: 5491025560

  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia/ przekazania zgodnie z właściwością miejscową lub rzeczową do organu właściwego.

  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym celu rozpatrzenia podania/ wniosku/ skargi.

  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

  7. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

  8. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

ul. Śniadeckiego 26, 32-602 Oświęcim
tel. 33-84-22-124 fax: 338422124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.